Hva er nettleverandør?

I kategorien Generell FAQ

En nettleverandør eier nettet som transporterer elektrisk kraft fram til ditt bygg. Du kan fritt velge strømleverandør i markedet, men ikke nettleverandør. Nettvirksomheten er et monopol og det finnes bare et nettselskap i hvert område. VENI Energi tilbyr gjennom Energiadministrasjon og Fellesmåling en geografisk uavhengig nettjeneste som er skreddersydd for forvaltere av næringsbygg med flere leietakere.

Kopiere link

Hva er en kraftleverandør?

I kategorien Generell FAQ

Kraftleverandøren er det selskapet som leverer elektrisk strøm til dine strømmålere. Kraftleverandøren må ikke forveksles med nettselskapet som har ansvaret for at ditt anlegg er fysisk knyttet til strømnettet, og som har ansvar for at kraftleverandøren får opplysninger om ditt forbruk. Det finnes et stort antall kraftleverandører. Alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Den fysiske distribusjonen av strømmen skjer via det lokale nettselskapet, og nettleien som betales til denne vil være den samme uansett hvilken kraftleverandør man velger. Det er opp til kraftleverandøren å velge hvordan de vil handle inn strømmen til sine kunder, og dette vil gjerne være gjenspeilet ut i fra hvilken avtale de har inngått med sine kunder. VENI Energi opptrer gjennom tjenesten Samkjøp som en storkunde på vegne av alle sine porteføljer i kraftmarkedet, og gjør bestillinger som vil påvirke hvordan kraftleverandørene velger å agere på de ulike markedsplassene for elektrisk kraft.

Kopiere link

Hvor tilbyr VENI Energi sine tjenester?

I kategorien Generell FAQ

VENI Energi tilbyr foreløpig sine tjenester i Norge, Sverige og Finland. Energirevisjon og Samkjøp er tilgjengelig for alle som driver næringsvirksomhet. Energiadministrasjon er tilgjengelig for byggforvaltere som leier ut lokaler til mer enn 4 bedrifter i samme bygg. For mer informasjon, se våre hjemmesider www.venienergi.no . Ta gjerne kontakt med oss via: https://venienergi.no/selskapsinformasjon/kontakt-oss/ dersom du har spørsmål.

Kopiere link

Hvem eier VENI Energi?

I kategorien Generell FAQ

Sommeren 2016 solgte Palamon sine aksjer i VENI Energy Group til Norvestor som nå er største aksjonær. Norvestor er et private equity fond, med hovedsete i Oslo, Norge. VENI Energy Group ser frem til en spennende og utviklende reise videre med Norvestor.

Kopiere link

Hvilke tjenester leverer VENI Energi?

I kategorien Generell FAQ

VENI Energy Group leverer flere tjenester til bedriftsmarkedene i Norden. Tjenestene tar utgangspunkt i administrasjon, kontroll og forhandling av avtaler knyttet til forbruk og leveranser av elektrisk kraft. Energirevisjon kontrollerer strømregninger. Samkjøp av strøm tar seg av forvaltningen av strømleveransene til sine bedriftskunder. Disse samles i større porteføljer som VENI Energi administrerer gjennom forhandlinger om betingelser og leveransemodeller med leverandørene i markedet. Energiadministrasjon hjelper byggforvaltere med automatisk og nøyaktig måling av fellesleide næringsbygg (som for eks. kjøpesentre og større kontorbygg).

Kopiere link